1.เครื่องปรับอากาศ
2.TVLCD
3.น้ำอุ่น
4.ฟรีไวไฟ
5.ฟรีกาแฟ(เช้า)
6.ฟรีการใช้ห้องฟิสเน็ต
7.จอดรถสะดวกได้บริเวณหน้าห้องพัก