138 หมู่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร 056-651099,มิอถือ 081-8594907,086-6007575